وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

نمونه لایحه متهم : نمونه لایحه وکیل ضرب و جرح + رای صادره | مشاوره با هوش مصنوعی ✔️

نمونه لایحه متهم | دفاع از اتهام انتسابی ضرب و جرح عمدی | نمونه لایحه ضرب و جرح از طرف متهم | نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح عمدی با چاقو | نمونه لایحه ضرب و جرح عمدی | نمونه لایحه دفاعیه ضرب و جرح همسر | اثبات بی گناهی در ضرب و جرح

بنام خدا

ریاست محترم شعبه ... داد یاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم

با سلام و تهنیت

احتراماً به استحضار میرساند اینجانب آرزو مجتهدزاده وکیل متهم خانم فاطمه .... فرزند شیرالله متولد ۱۳۶۷ فاقد سابقه کیفری که در پرونده کلاسه بایگانی .... متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی و افترا میباشد. با توجه به محتویات پرونده از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت متهم موصوف را خواستارم و دلایل اینجانب در رابطه با عدم انجام جرم توسط متهم به شرح ذیل است: (نمونه لایحه متهم)

شرح پرونده :

۱. در این پرونده حکایت از این قرار است که آقای محمدعلی ... و همسر ایشان فاطمه ... در طبقه فوقانی منزل آقای منصور ... سکونت دارند که در تیر ماه پدر آقای علی ... درب منزل را به مدت ۱۲ روز به روی خانم فاطمه ... قفل نموده و مانع ورود ایشان به منزل مشترک شده است که در نهایت خانم فاطمه ... به صورت قانونی وارد منزل خویش شده و در تاریخ ... آقای محمدعلی ... و پدرشان منصور .... و همکار ایشان آقای احمدعلی ... و پدر خانم ... آقای شیرا.. برای مصالحه و صلح و سازش به منزل متهم آمده و از ایشان تقاضای طلاق توافقی و بخشش تمام حق و حقوق قانونی ایام زوجیت داشتند، با توجه به اینکه موکل زندگیش را دوست دارد و حاضر به جدایی از همسر خویش نیست آزرده خاطر گردیده و به آشپزخانه رفته و خودرا مشعول کارهای آشپزخانه نموده و زمانی که برای انجام کارهای آشپزخانه چاقو بیخطر اشپزخانه را در دست داشته به محض رویت آقای محمدعلی و منصور ، به سمت خانم حمله کرده و درهمین حین دستشان جراحت دیده که آقای منصور نیز در اظهاراتش فرمودند که خانم فاطمه را به زور گرفتیم و دست آقایان محمدعلی و منصور جراحت دیده و جراحت وارده از سمت متهم نبوده و نتیجه اعمال شکات میباشد و متهم چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمد حمله و ایراد جراحت به همسر و پدر همسر خویش را نداشت و بدون سونیت و برای انجام کارمنزل چاقو بیخطر را در دست داشته است.

۲. همچنین از اظهارات شاکی در شکوائیه که(متهم قصد تهدید به زدن و آسیب را داشته) نیز چنین برداشت میشود که متهم قصد ایراد جراحت به شاکی را نداشته و شاکی زمانی که چاقو را در دست همسرش رویت کرده با پدرش به سمت خانم فاطمه حمله نموده و جراحت دیده است.


نمونه لایحه متهم


تناقض در اظهارات شهود

۳. در این پرونده منصور (پدرشوهر) تحت عنوان شاهد مراتب شهادت را در برگه بازجویی و برگه گواه ادای شهادت نموده است که با نگرش اظهارات این گواه ، اولین نکته شائبه اتهام قانونی را در کلام ایشان استنباط میگردد این است که شاهد در برگه بازجویی/ صورت جلسه اعلام داشته( شیرالله و همکار پسرم علی عروسم را گرفتند و چاقو را از دست ایشان گرفتن) و در برگه اظهارات گواه/ مطلع تناقضاً اعلام نموده که( برای جلوگیری از حوادث و خونریزی ایشان را به زور گرفتم و در همین حین دست چپ ایشان جراحت برداشته) که اظهارات ایشان در دو برگه متفاوت میباشد لذا نمیتوان به اظهارات چنین فرد معلوم الحال را برای اثبات اتهام تمسک جست. (نمونه لایحه متهم)

همچنین ایشان در پرونده دیگری از متهم شکایت کرده که طبق بند ج و چ وت ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی از شرایط شهود خارج میباشد لذا اظهارات ایشان اماره است بر اثبات اینکه موکل خانم داوودی قصد حمله به کسی را نداشته و جراحت وارده از سمت موکل نبوده است و در نتیجه اعمال خودِ شاکی و آقای منصور قربانی زاده جراحت واقع شده.

۴. در خصوص شهادت آقای احمدعلی از دادگاه محترم تقاضای احراز صلاحیت و عدالت وی را خواستارم. لذا با توجه به تعارض در ادای شهادتِ هردو شاهد که از این قرار است :

آقای منصور (پدرشوهر) اظهار داشته (خانم فاطمه به سمت پسرم حمله کرد و ما ایشان را به زور گرفتیم و درحال گرفتن چاقو از ایشان جراحت به دستمان وارد شد)

و آقای احمدعلی اظهار داشته خانم فاطمه به سمت همسر و پدرهمسرشان حمله ور شده و جراحت به دستشان وارد شده و چاقو را اقای  از ایشان (خانم فاطمه)گرفته

مستند به ماده ۱۸۵ ق.م.ا در صورت وجود تعارض بین دو شاهد شرعی هیچ یک معتبر نیست.

و اظهارات متناقض شهود حاکی از آن است که موکل به سمت هیچ یک حمله نکرده و قصد جراحت وارده را نداشته و در اشپزخانه مشغول کارهای آشپزخانه بوده که شکات به محض رویت چاقو اشپزخانه در دست خانم فاطمه به سمتش حمله نموده و جراحت به دستشان وارد شده است .۵. همچنین مستند به ماده ۱۹۹ ق.م.ا مقنن نصاب شهادت در کلیه جرائم را دو شاهد مرد عنوان داشته است. (نمونه لایحه متهم)

در حالی که شهود شاکی برای انتساب اتهام فاقد نصاب مقرر قانونی میباشد.

۶. در خصوص اتهام افترا همانگونه که عالمید مستند به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، گفتن (تو مردانگی نداری و تو همسر دیگری داری و مرا دوست نداری) از طرف خانم فاطمه اتهام افترا وارد نمیباشد و جرمی را به شاکی انتساب نداده است.

۷. در خصوص اتهام توهین نیز شاکی ادعا داشته که موکل اینجانب به ایشان فحاشی کرده و از الفاظ نامناسب استفاده نموده در صورتی که هریک از شهود در ادای گواه اظهاراتی متفاوتی داشته که از این قرار است :

آقای علی اظهار داشته خانم فاطمه فقط گفتن (تو همسر دیگری داری و مرا دوست نداری ) که نه توهین می باشد و نه افترا به مخاطب آقای منصور (پدرشوهر) در انتهای برگ بازجویی /صورت جلسه الفاظ دیگری را بیان داشته که نشان از کذب بودن اظهارات هردو شاهد و ادعای شاکی در خصوص اتهام توهین می باشد.

لذا شاکی در این پرونده برای ادعای کاذبانه خویش و انتساب اتهامات به موکل فاقد هرگونه ادله قانونی و شرعی میباشد. همچنین موکل اینجانب نیز انکار شدید نسبت به جرم توهین و فحاشی داشته و شهود نیز در برگه اظهارات گواه اشارهای به توهین و فحاشی متهم نداشتهاند و ادعای شاکی کذب میباشد.

لذا در اجرای مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲ ماده واحده قانون شهروندی و با تکیه بر قاعده درا و حاکمیت اصل کلی برائت نمیتوان به صرف ادعای شاکی به مراتب اتهام را به شخصی که اتهامی برای ایشان اثبات نگردیده، اظهار و تفهیم نمود.

لذا با توجه به مراتب معنونه تقاضای صدور برای برائت از اتهام انتسابی را برای موکل خویش تقاضا مندم.

با تشکر و تجدید احترام - آرزو مجتهد زاده

..

لایحه خانم آرزو مجتهد زاده وکیل خانم در قم

نامبرده عضو مرکز وکلای قوه قضائیه قم در حال فعالیت در حوزه شهرستان قم می باشند. (نمونه لایحه متهم)

برای دسترسی و بررسی اصالت وکیل و اطلاعات تماس به صفحه ایشان در سایت مرکز وکلا اینجا کلیک کنید.


مشاوره رایگان با وکیل اصفهان


..

در زیر قرار صادره مربوط به همین لایحه را ملاحظه می کنید.


نمونه لایحه متهم


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

6 نظر
ناشناس 16 دی 1402 پاسخ

ممنون بایت اشتراک گذاری و تشکر از خانم مجتهد زاده بابت لایحه

  mehdi alijani 16 دی 1402 پاسخ

  سپاسگزارم

ناشناس 16 دی 1402 پاسخ

بزرگوارید استاد علیجانی معزز
پایدار باشید و همواره پیروز

  mehdi alijani 17 دی 1402 پاسخ

  سپاسگزارم خانم مجتهد زاده
  موفق پیروز و سربلند باشید

جعفر 17 بهمن 1402 پاسخ

سلام
با توجه به اینکه در تشکیلات قضایی دادسرا دادیاری و بازپرسی ریاست ندارند و فکر می کنم صحیح تر این است که در خطاب لایحه دادیار محترم عنوان شود.
جناب علیجانی نظر شما رو هم میخواستم بدونم اگر لطف کنید.

  mehdi alijani 17 بهمن 1402 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  معمولا از هر دو شیوه جهت مورد خطاب قراردادن تشکیلات قضایی دادسرا استفاده می شود، هم عنوان ریاست هم عنوان سمت این یک موضوع اختیاری هست و نظر شما هم درست هست
  وکیل کیفری اصفهان
  موفق باشید

نظر بدهید

Call Now Button