وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

مهریه و اقسام آن که باید بدانید! | وکیل مهریه در اصفهان

هر آنچه که از ارزش مادی و مالی برخوردار بوده. در نکاح اعم از دائم و منقطع به نفع زوجه تعیین گشته باشد. ، مهریه یا صداق، صداقیه، کابین و فرض نام دارد. مهریه بر زمه زوج است. و بسته به شرایط باید به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه به زوجه پرداخت گردد. اگر به منظور پیگیری دعاوی مهریه و به اجرا انداختن قانونی پرونده های مربوطه به دنبال یک وکیل یاب مهریه در اصفهان هستید. ، باید مطمئن باشید. که وکیل خوب شما از سوابق و مهارت لازم در زمینه دعاوی مهریه برخوردار است.


09137147314


با توجه به اینکه مهریه از مهم ترین حقوق مالی زوجه است. به عنوان تضمین و پشتوانه مالی وی به حساب می آید. به صورت کامل توسط شرع. ، قانون و عرف پذیرفته شده و مورد حمایت قرار می گیرد. اما با این وجود انتخاب یک وکیل مهریه در اصفهان که کاملا بر قوانین دعاوی مهریه تسلط لازم را داشته باشد. ، می تواند با سرعت بیشتری پرونده مهریه شما را به جریان بیاندازد.  اما قبل از جستجوی بهترین وکیل مهریه در اصفهان خوب است. با برخی از قوانین مربوط به دعاوی مهریه آشنا شوید. :

"طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی ، هر چیزی را که مالیت داشته باشد. و قابل تملّک باشد می توان به عنوان مهریه قرار داد."

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه. نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد. محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

همانطور که گفته شد مهریه می تواند عندالامطالبه یا عندالاستطاعه باشد:

  • مهریه عندالامطالبه

زمانی که مهریه زوجه عندالامطالبه تعیین می گردد ، زوج مکلّف می شود هر زمان که زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، آن را پرداخت کند. در واقع در مهریه عندالمطالبه اصل بر این است که زوج از توانایی مالی لازم جهت پرداخت تمام مهریه به صورت یکجا برخوردار است وکیل انلاین. مگر آن که عدم توانایی مالی خود را به دادگاه اثبات کند که در این صورت دادگاه مهریه را تقسیط می نماید.

  • مهریه عندالاستطاعه

برخلاف مهریه عندالامطالبه ، مهریه عندالاستطاعه به پرداخت تمام مهریه به صورت یکجا به زوجه در صورت برخورداری از استطاعت مالی کافی زوج اشاره دارد. بنابراین اگر استطاعت مالی وی احراز نشود.، دادگاه مهریه را قسط بندی می کند. در مهریه عندالاستطاعه اصل بر این است که زوج از توانایی مالی کافی جهت پرداخت تمام مهریه به صورت یکجا برخوردار نیست. اگر زوجه بر خلاف این موضوع ادعایی داشته باشد. باید این ادعا را به دادگاه ثابت کند.

رابطه مهریه و طلاق چیست؟

مَهریه یکی از حقوقی است که در جریان ازدواج برای زن به وجود می‌آید و عبارت است. از مال معین یا چیزی است که جانشین مال که در عقد ازدواج بر عهده مرد قرار می­گیرد. در صورت مطالبه زن، وی (مرد) مکلف است مَهریه ­اش را بپردازد. هیچ گونه ارتباطی با طلاق و نفقه ندارد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار می گیرد.

وکیل مهریه _ مهریه و اقسام آن - وکیل مهریه در اصفهان

چند نکته در خصوص مهریه:

  • مَهریه می بایست مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد.
  • در تعیین میزان مَهریه توافق طرفین لازم است.
  • با فوت زن، مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود.
  • مَهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود.(وکیل مهریه)
  • هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
  • در عقد ازدواج دائم ، زن مالک مهر میشود ولی مالکیت او نسبت به نصف مَهریه متزلزل است و با نزدیکی مالکیت او نسبت به تمام مَهریه مستقر می گردد.(وکیل مهریه)

مهر المثل چیست؟

مهری که در هنگام عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و پس از زفاف (نزدیکی)، مهریه زنان هم شأن او) از نظر نسب، سن، عقل و ثروت تعیین می‏شود.(وکیل مهریه)

در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند. حال اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشود. یا عدم آن در عقد شرط شود. یا به دلیلی مهرالمسمی(مهری که در عقد مشخص می کنند) باطل شود یا در صورتی‌که ضمن عقد در میزان و نوع مهر به توافق نرسند. یا مهری معین کنند. که فاقد اوصاف شرعی و قانونی باشد. در صورت انحلال نکاح و چنانچه قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی واقع شود. (نزدیکی شرط استقرار  مهرالمثل است). زن مستحق مهر المثل خواهد بود.(وکیل مهریه)

در نتیجه زمانی مهرالمثل  به زن تعلق می گیرد که بعد از عقد و پس از زناشویی (نزدیکی) باشد. مهر المثل عبارت از مالی است. که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقرباء و نزدیکان زوجه تعیین می شود. برای تعیین مهر المثل باید وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات از جمله وضعیت فردی و تحصیلات وی نسبت به کسانی که از نظر اجتماعی هم شان او هستند در نظر گرفته شود.


آیا در قانون جدید مهریه زندان ندارد؟


ملاقات با وکیل مهریه در اصفهان

در جلسه ملاقات حضوری با وکیل مهریه در اصفهان ، وکیل متخصص مهریه با ارزیابی کامل و همه جانبه جزئیات پرونده ی شما. راه حل مناسب با شرایط موجود را انتخاب می کند. شما همچنین می توانید از خدمات مشاوره تلفنی یا مشاوره آنلاین با وکیل مهریه در اصفهان برخوردار شوید.

عقد قرارداد وکالت با وکیل متخصص مهریه در اصفهان

برای رسیدگی به پرونده ی شما لازم است. یک قرارداد را که از جانب وکیل شما تنظیم شده است. به منظور واگذاری وکالت به ایشان امضا و هزینه های وکالت را پرداخت نمایید. هزینه وکیل مهریه به عوامل مختلفی بستگی دارد. در حقیقت شرایط پرونده شما در تعیین میزان هزینه ها و حق الوکاله وکیل مهریه تاثیر گذار است. نمی توان مبلغ مشخصی برای آن عنوان کرد. پس از امضای قرارداد، رسیدگی به پرونده شما شروع می شود.

وکیل اصفهان - وکیل مهریه اصفهان

تنظیم دادخواست اعسار برای زوجه به کمک وکیل اصفهان

دعاوی مهریه از جمله دعاوی مالی (مالی اصلی) است که برای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه یا به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت، نیاز به ابطال تمبر مالی دارد. همچنین بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به منظور شروع و به جریان انداختن پرونده مهریه باید. ۳٫۵ درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی به صندوق دادگستری واریز گردد.

اما با این وجود اگر زوجه توانایی مالی نداشته باشد. به اصطلاح قانونی معسر باشد. ( عدم کفایت اموال یا عدم دسترسی به اموال ) وکیل مهریه در اصفهان می تواند. با تقدیم دادخواست اعسار موکل خود، زوجه را از پرداخت هزینه دادرسی فعلا معاف گرداند. دادگاه مربوطه نیز با رسیدگی بدوی نسبت به دین ، در صورت اثبات اعسار زوجه. به صورت موقت وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می نماند. بنابراین رسیدگی به پرونده بدون اخذ هزینه دادرسی ادامه می یابد. در صورت اثبات توانایی مالی زوج، زوجه می تواند. وی را به پرداخت مهریه به صورت یکجا و کامل محکوم نماید و بعدا هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

پرداخت اقساطی مهریه به کمک وکیل اصفهان

زوج نیز می تواند ادعای اعسار داشته باشد. و به عبارت ساده تر. با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه عدم توانایی پرداخت کامل مهریه را اثبات کند. برای اثبات این موضوع گاهی اوقات به شهود هم نیاز خواهد بود. دادگاه با رسیدگی به این ادعا در صورتی که ثابت شود زوج توانایی مالی لازم را جهت پرداخت مهریه به صورت یکجا ندارد ، مهریه را تقسیط کرده و حکم به اقساطی شدن مهریه می دهد. شما به کمک یک وکیل مهریه در اصفهان می توانید دادخواست اعسار خود را تنظیم کرده. و ناتوانی مالی خود در پرداخت کامل مهریه را به دادگاه ثابت کنید.

در چنین شرایطی مقداری از مهریه به عنوان پیش پرداخت در حکم قید خواهد شد که مقدار پیش پرداخت مهریه و مقدار قسط نیز کاملا بستگی به شرایط زوج و زوجه و نظر قاضی رسیدگی کننده دارد. حکم قاضی بر اساس شرایط اقتصادی زوج خواهد بود و  هیچ قاعده یا الگوی کلی جهت تعیین میزان اقساط مهریه وجود ندارد.

تغییر حکم دادگاه برای زوج یا زوجه به کمک وکیل

در صورتی که شرایط و اوضاع اقتصادی زوج بعد از محکوم شدن به پرداخت مهریه به صورت اقساطی، با سپری شدن مدت زمانی تغییر یافت. ، می تواند به تنهایی یا به کمک یک وکیل مهریه در اصفهان مجددا دادخواست تعدیل مهریه را مبنی بر سبک شدن اقساط ماهانه به دادگاه تقدیم نماید. دادگاه نیز پس از رسیدگی به این موضوع در صورت اثبات شدن تغییر اوضاع مالی زوج رای به کم شدن اقساط ماهانه می دهد.

زوجه نیز اگر متوجه پیشرفت مالی همسر فعلی یا سابق خود شد. می تواند در خصوص افزایش میزان اقساط مهریه به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.

برخی دیگر از قوانین مهریه که باید بدانید:

- اگر مهریه در عقد دائم تعیین نشده و مسکوت گذاشته شده باشد. دادگاه با تعیین کارشناس با توجه به شرایط مالی، اقتصادی و اجتماعی زوج و همینطور شرایط تحصیلی و خانوادگی وکیل خانواده زوجه اقدام به تعیین میزان مهریه می نماید. این نوع مهریه مهرالمثل نام دارد.

- در عقد منقطع یا همان صیغه موقت. تعیین مهریه شرط مهمی در صحت نکاح منقطع تلقی می شود. در صورتی که مهریه تعیین نشده باشد. عقد موقت باطل خواهد بود.

- زوجه به محض وقوع عقد نکاح مالک تمام مهریه خواهد بود. و بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی می تواند هرگونه تصرفی نسبت به آن بنماید. اما تا پیش از وقوع نزدیکی ، مالکیت زن بر نصف مشاع مهریه متزلزل بوده. و با وقوع نزدیکی مستقر می گردد. البته شایان ذکر است که تا هنگامی که طلاق صورت نگرفته باشد. مهریه زوجه باکره نصف نخواهد شد. وکیل خوب در اصفهان اما چنانچه طلاق قبل از نزدیکی اتفاق بیفتد. مهریه دختر باکره یک دوم می شود.

- طبق نظریه مشورتی شماره ۷۱۰۶/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۰ افزودن بر میزان مهریه بعد از نکاح دیگر عنوان مهریه ندارد و به این ترتیب تابع احکام آن نیز نخواهد بود. بنابراین اگر زوج و زوجه قصد افزایش و زیاد کردن مهریه بعد از عقد و تعیین اولیه مهریه را داشته باشند. تحت عنوان مهریه امکان افزایش وجود ندارد. و این تملک صورتی غیر از مهریه خواهد داشت.

- بر اساس قانون مدنی ، مهریه از قابلیت انتقال به ورثه زوجه برخوردار است. به این ترتیب در صورت تعیین مهریه و فوت زوجه پیش از دریافت آن، مهریه به وراث قانونی حین الفوت انتقال می یابد. حتی اگر نزدیکی و رابطه جنسی هم صورت نگرفته باشد.

بهترین وکیل مهریه اصفهان

معرفی بهترین وکیل مهریه در اصفهان

مهدی علیجانی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی اصفهان، متخصص در انواع دعاوی حقوقی و کیفری، با سوابق درخشان و تجربه کافی در خصوص پرونده های مربوط به دعاوی مهریه. از آمادگی لازم جهت احقاق حقوق شما عزیزان در شهر اصفهان برخوردار است. همین الان می توانید برای انجام مشاوره های حقوقی لازم با ما تماس بگیرید و وقت ملاقات حضوری دریافت کنید.

منبع: وکیل اصفهان

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button