وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

نحوه محاسبه سنوات، بیمه و پایه حقوق در اداره کار

پایه حقوق در اداره کار و نحوه محاسبه سنوات در این مقاله بررسی شده است. برای اطلاع از شرایط شغل، هر فرد لازم است که در مورد حقوق خود بداند. اگر از دستمزد حرفه خود اطلاع ندارید، قادر نخواهید بود در زندگی پیشرفت نمایید. یا پیشرفت شما کُند خواهد بود. به عنوان نمونه فردی متخصص در حرفه گچ زدن است.

برای هر متر، به عنوان 30 هزار تومان قرار است صاحب خانه به وی دستمزد دهد. این متخصص در گچ زنی که از چگونگی دستمزد خود آگاه نیست. ممکن است این دستمزد را قبول نماید. در این بین این اداره شاید مبلغی بیش از 30 تومان برای این متخصص در گچ زنی در نظر گرفته باشد. ما در ابتدا سعی کردیم هر کدام از این واژه ها را به صورت جداگانه توضیح داده تا شما بیش تر و بهتر با پایه حقوق در اداره کار بدانید. در این مقاله، پیشه ور و فعالیت گر معادل کارگر در نظر گرفته شده است. با ما تا آخر این مقاله همراه باشید.


مشاوره رایگان با وکیل اصفهان


پیشه ور و ارتباط پایه حقوق اداره کار

پیشه ور و ارتباط پایه حقوق اداره کار

یکی از طرفی است که پایه حقوق در اداره کار به این شخص مربوط است. معنی فردی که در ازای پول عمل جسمی انجام داده، در گذشته بسیار متفاوت تر از امروز بود. در قدیم این واژه به افرادی گفته می شود که باری را از جایی به جایی دیگر منتقل می نمودند. در اروپا، برعکس کشورهای اسلامی افراد این چنینی را برده خود به حساب آورده اند.

در اروپا از این افراد عمل می کشیدند و صاحب جان و مال آن ها بودند. اما امروزه مفهوم پیشه ور متفاوت است. همه افراد مشغول به صنعت اعم از فعالیت کنندگان خصوصی و دولتی در هر شغلی فعالیت گر به حساب می آیند. فعالیت گر کسی است که در قبال عمل جسمی و نیروی خود، فعالیت کرده و دستمزدی در قبال فعالیت خویش، خواهد گرفت.اسلام برای این افراد ارزش بسیاری قائل شده است. به دلیل این که اگر پیشه وران دست از عمل بکشند، دیگر هیچ فعالیتی به پیش نمی رود. این فعالیت گران هستند که با نیروی عمل خود، به تولید ملی کمک کرده و مایحتاج مردم را از نظر جسمی و خدماتی تأمین می کند.


وکیل اداره کار در اصفهان


کارفرما و ارتباط آن با پایه حقوق اداره کار

این صاحب هم یکی از طرفینی هست که پایه حقوق اداره کار به این فرد نیز مربوط می شود. دو نفر را در نظر بگیرید که اولی می خواهد فعالیتی را به فردی واگذار نماید و پیشنهاد دادن دستمزد می دهد. فرد دوم پیشنهاد کمک به نفر اول را نموده و درخواست دستمزد می نماید. در این جا نفر اول صاحب شغل و نفر دوم عمل کننده محسوب می شود.

مالک موظف هست برای کسانی که آن ها را به عمل گرفته، بیمه در نظر بگیرد. این را در نظر داشته باشید که بیمه برای فعالیت گرانی در نظر گرفته می شود که در یک جا ساکن بوده و عمل و کوشش می نمایند، حداقل برای مدت 1 الی 2 ماه. برخی از فعالیت گران وجود دارند که به صورت روزمزد در هر جایی فعالیت می نمایند. منظور ما کارگرانی هست که در یک بخش ایستاده و منتظرمالک هستند که برای یک روز برای وی عمل جسمی نمایند. این افراد باید خودشان، خود را به صورت آزاد بیمه نمایند.

ماهیت اداره مشاغل

ماهیت اداره مشاغل

این اداره در تلاش هست تا در زیر پرچم قانون های کشوری در زمینه پیشه، بهترین رابطه را بین این افراد ایجاد نماید. در حقیقت تلاش برای ساختن زیربنایی درست در راستای برطرف کردن نیازهای خانواری فعالیت گرها و رفاه یافتن زندگی این افراد در راستای محفوظ کردن میانه روی بین روابط فعالیت گران با صاحبان مشاغل، نمونه هایی از وظایف این اداره هست.

در نظر داشته باشید که هدف و منظور ما از فعالیت گر فردی است که در قبال یک عمل تعیین شده، دستمزد مشخصی را به دست می آورد. حال در این بین روابط همکاری پیشه ور با رئیس خویش بر پایه قوانین مشاغل و به طور دو طرفه صورت می پذیرد. همه افرادی که با نام شغلی پیشه ور در کشور عزیزمان ایران فعالیت و کسبه می نمایند، تحت حمایت قانون این اداره هست. همه افرادی که با نام شغلی پیشه ور در کشور عزیزمان ایران فعالیت می نمایند، تحت حمایت قانون این سازمان هستند.

ماهیت سنوات

ماهیت سنوات

برای بررسی دقیق پایه حقوق در اداره مشاغل، بهتر هست که از ماهیت سنوات اطلاع یابید. فعالیت کنندگان در اقصی‌نقاط جهان جزو قشر کم‌درآمد بوده و دولت‌ها در تلاش هستند که با تعیین کردن قانون های متفاوت، حداقل دستمزد دریافتی این رده را به مقدار لازم افزایش دهند. در این زمینه مبلغ ها و مزیت های متفاوتی در دستمزد افرادی که در حال فعالیت هستند اعم از سازمان و کارگاه ها که در برخی از آن ها باید دولت بررسی دقیق تری نماید.

حق داشتن سنوات، از حق های دریافت این افراد هست که بر طبق قانون وزارت مشاغل در حال فعالیت می باشند. سنوات نیز مانند دیگر بخش های حقوق و مزیت ها، دارای یک سری قانون و تبصره هایی هست و شرایط خاص خود را دارد. سنوات در آخرین بخش خدمت، از بخش هایی هست که پرداخت آن برای صاحب مشاغل اجباری است. به عبارت دیگر صاحب مشاغل موظف هست این حق را به پیشه ور خویش پرداخت نماید. حق سنوات با دستمزدی به معادل یک ماه اخرین ماه فعالیت پیشه ور در یک سال هست. صاحب مشاغل موظف هست هر یک سال، حقوق یک ماه پیشه ور را به عنوان سنوات به وی تقدیم نماید.

مثالی برای درک بهتر سنوات و پایه حقوق در اداره کار

یک پیشه وری را در نظر بگیرید که به مدت 4 سال برای کارفرمای خود عمل کرده است. این فرد تصمیم گرفته هست که بعد از 4 سال دیگر با رئیس کنونی خود کار نکند. این پیشه ور حق دارد که ادعای حق سنوات نماید. برای هر یک سال می توان حقوق یک ماه را به عنوان سنوات گرفت. این فرد که 4 سال با صاحب مشاغل خود مشارکت کرده است، می تواند سنوات 4 ماه را دریافت کند.

مراجع حل اختلاف مربوط به اداره کار

مراجع حل اختلاف مربوط به اداره کار

همیشه ممکن هست که پیشه ور و صاحب پیشه در میان خود اختلافاتی به وجود بیاورند. همین اختلاف ها موجب خواهد شد که این افراد به سمت شکایت و اداره مشاغل کشیده شوند. این اختلاف ها ممکن هست در زمینه پرداخت نکردن حقوق صاحب مشاغل و یا به دلیل پرداخت دستمزد کم کارفرما است که این افراد به دنبال فهمیدن پایه حقوق کار در اداره مشاغل باشند.

گاهی هم ممکن است که صاحب مشاغل، پیشه ور خود را از محل شغل وی بیرون نماید. در ابتدا هر دو تلاش می نمایند که اختلاف را در مابین خود حل و فصل نمایند. اما همان گونه که می دانید اگر همه اختلاف ها قابل حل شدن مابین دو طرفین بود، اکنون شورای حل اختلاف پر از شاکی و مجرم نبود. پایه حقوق اداره کار مشخص کرده است که هر صاحب مشاغلی از حداقل حقوق دریافت پیشه ور خود اطلاع یابد. این چنین پرونده ها مربوط به اداره مشاغل هستند.

این افراد در وهله اول شکایت خود را به قانون مشاغل می برد. در قانون مشاغل به بررسی صحت پرونده خواهند پرداخت. علت شکایت بررسی شده و پس از این اوامر، گزارش کتبی را به بخشی به نام دبیرخانه اداره مشاغل منتقل خواهد کرد.

نتیجه گیری

در این مقاله گفته شد که به ازای هر یک سال، صاحب مشاغل موظف است که حقوق ماهیانه پیشه ورش را اعطا نماید. پایه حقوق در اداره کار را در این مقاله شرح دادیم و مراحل شکایت از صاحب مشاغل در مورد حقوق و مزایا را بررسی نمودیم. بهتر است علاوه بر این مقاله، مقاله های دیگری را نیز در مورد پایه حقوق دراین سازمان بخوانید. برای این که قبل از شکایت آگاهی لازم را در این موارد داشته باشید.

 

برای دریافت مشاوره در این زمینه می توانید با وکیل اصفهان در ارتباط باشید

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button