وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

وکیل الزام به تنظیم سند در اصفهان – مهدی علیجانی، وکیل پایه یک دادگستری

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی به چه کسی گفته میشود؟

هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

تماس و رزرو مشاوره با وکیل الزام به تنظیم سند در اصفهان و بصورت آنلاین در تمامی نقاط کشور:

۰۹۱۳۳۷۰۱۵۱۸

تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات موردنیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است.

حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی می‌افتد؟

در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد.

محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.


نمونه پرونده ابطال سند


شرایط دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 • وجود یک رابطه قراردادی در گذشته بین خواهان و خوانده (مثل قولنامه)
 • تعهد طرفین به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی در قولنامه قید شده باشد.(الزام به تنظیم سند رسمی)
 • خوانده (فروشنده) مالک قانونی ملک باشد
 • مانع قانونی برای نقل و انتقال  نباشد(مثلا در توقیف نباشد)
 • خریدارمیبایست در موعد مقرر تعیین شده در قولنامه با به همراه داشتن ما بقی ثمن درخواست گواهی عدم حضور از دفترخانه کند.(وکیل یاب الزام به تنظیم سند)

عناوین دادخواست الزام بام به سند رسمی

 1. الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند.
 2. الزام به انتقال رسمی مالکیت. (الزام به تنظیم سند رسمی)
 3. الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی پلاک.
 4. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی.
 5. الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال.
 6. الزام خوانده به حضوردر دفاتر اسناد رسمی و امضاءسند انتقال.
 7. الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال.
 8. الزام به تحویل مورد معامله.
 9. الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال ششدانگ پلاک…

وظایف دادگاه در الزام به تنظیم سند

 • انجام تحقیقات مقدماتی مورد لزوم
 • احراز هویت فروشنده و خریدار
 • احراز انجام معامله توسط طرفین
 • احراز مالکیت خوانده (فروشنده)
 • در صورت تقاضای خواهان صدور قرار دستور موقت برای جلوگیری از فروش ملک

چه زمان می توان گفت سند رسمی تنظیم شده است؟

۱. سند یا در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مأمورین رسمی صلاحیت‌دار تنظیم شده باشد. منظور از مأمور رسمی شخصی است که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی انتخاب شده باشد مثل سردفتران اسناد رسمی که پس از شرکت در آزمون مربوطه و کسب نمره‌ی قبولی، از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شده و سپس از طرف او به این سمت منصوب می‌شوند. باید توجه نمود که امروزه اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم نمی‌شوند بلکه منحصراً توسط دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و ثبت می‌گردد.

۲. اگر مأمور رسمی اقدام به تنظیم سند می‌کند، باید وی صلاحیت انجام این کار را داشته باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی، صلاحیت ثبت سند رسمی ازدواج و طلاق را ندارد یا مثلاً سردفتری که در اصفهان دفترخانه دارد، نمی‌تواند دفتر خود را به تهران انتقال داده و در آن‌جا اقدام به تنظیم سند نماید زیرا طبق قانون اقدامات مأمورین رسمی فقط در محل مأموریت خودشان اثر قانونی دارد.

۳. باید در تنظیم سند، تشریفات قانونی مربوط به آن رعایت شود. این تشریفات قانونی دو دسته هستند؛ برخی از آن‌ها به اندازه‌ای اهمیت دارند که اگر رعایت نشوند، نمی‌توان نوشته را سند نامید.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه ------------------------

به استحضار می رساند موکل -------------- ۶ دانگ را از یک باب مغازه به پلاک ثبتی -------------- از خواندگان خریداری و نامبردگان --------------------- متعهد به انتقال سند و همچنین تحویل تا تاریخ -------------- میشوند لیکن تاکنون ورثه اقدام به انتقال و تحویل و انجام سایر تعهدات قراردادی ننموده اند و با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته را از دادگاه تقاضا کرده است.

 

الزام به تنظیم سند،وکیل الزام به تنظیم سند در اصفهان ، مشاوره حقوقی اصفهان، وکالت در الزام به تنظیم سند، مشاوره حقوقی تنظیم سند

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button