وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

حکم قانون در مورد ازاله بکارت حین رابطه نامشروع چیست؟

همانطور که می‌دانید دین اسلام برای برآوردن شدن نیازهایی مانند نیاز جنسی، ازدواج را برای زن و مرد معین کرده است. و هر گونه ارتباطی که خارج از این چارچوب صورت بگیرد را نامشروع و حرام پنداشته است. همانطور که مشخص است رابطه‌های نامشروعی که خارج از این چارچوبی که دین اسلام تعیین کرده است. عواقب بد و زیان باری را به دنبال خواهد داشت چه برای دختر و چه برای پسر! و متاسفانه در چنین رابطه نامشروع دختر باکره بیشتر آسیب دیده و عواقب زیان بار آن متوجه دختر خواهد شد. در ادامه ما در وکیل اصفهان قصد داریم به بررسی حکم قانون در مورد ازاله بکارت حین رابطه نامشروع و نکات حقوقی و قانونی آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

رابطه نامشروع چیست؟

برای درک بهتر این موضوع، بهتر است ابتدا با این مفهوم آشنا شویم. بر طبق ماده ٦٣٢ قانون مجازات اسلامی؛ زمانی که زن و مردی که با همدیگر ارتباط زوجیت ندارد، دست به ارتبا‌ط نامشروعی مثل کارهایی از قبیل تقبیل(بوسیدن یکدیگر)، مضاجعه(هم بستری با هم) و هر عمل و کاری که نفی کننده‌ی عفت دو طرف باشد؛ بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران محکوم به ۹۹ ضربه‌ی شلاق می‌شوند. البته باید به این نکته توجه شود که اگر این ارتباطی که بین دو طرف صورت گرفته با اکراه یکی از طرفین همراه باشد؛ فقط فرد اکراه کنند تعزیر و مجازات خواهد شد.

رابطه نامشروع چیست؟

دختر باکره به چه فردی گفته می‌شود؟

اما در این قسمت می‌خواهیم به بررسی باکرگی از نظر سه دیدگاه حقوقی، پزشکی و فقهی بپردازیم.

  • از لحاظ حقوقی به فردی که سابقه‌ی ازدواج نداشته باشد باکره می‌گویند. پس اگر اولین ازدواج آن دختر به صورت رسمی به ثبت رسید، او دیگر دوشیزه نیست. با اینکه از لحاظ پزشکی و فقهی پرده بکارت او سالم باشد.(در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.) یا بلعکس اگر پرده بکارت دختری سالم نباشد. و از بین رفته باشد ولی سابقه ازدواج برای او ثبت نشده از لحاظ حقوقی و قانونی باکره خواهد بود.
  • از نظر پزشکی فردی که پرده بکارتش سالم باشد. و از بین نرفته باشد، باکره می‌گویند. اگر هم آن را به یک دلیل طبیعی یا تصادفی از دست داده باشد باز هم باکره نخواهد بود.
    از دیدگاه فقهی نیز فردی که بکارتش سالم باشد باکره می‌گویند. اما با این تفاوت که زمانی اولین دخول و نزدیکی برای وی صورت بگیرد، دیگر اون باکره یا دوشیزه به حساب نمی‌آید. حتی اگر از لحاظ پزشکی پزده بکارت او سالم بماند و آسیبی به آن نرسد و از بین نرود.
  • از دیدگاه‌ فقهی به دختری که بکارت او سالم باشد باکره گفته می‌شود. بر اساس این دیدگاه مانند دو دیدگاه قبل؛ اولین نزدیکی‌ و دخول صورت گرفته باشد، او دیگر باکره نیست. با این تفاوت که حتی از نظر پزشکی با این نزدیکی بکارت او آسیب نبیند و سالم بماند.

 

ازاله بکارت چیست؟

همانطور که با بررسی سه دیدگاه در کمی قبل متوجه شدید، به از بردن رفتن دوشیزگی و باکرگی دختر حین رابطه جنسی و رابطه نامشروع که در اثر آن بکارت دختر پاره می‌شود را ازاله بکارت می‌گویند. متاسفانه امروزه با موارد زیادی از این قبیل در دادگاه‌ها مواجهیم که دختر و پسری با قصد ازدواج نمودن با یکدیگر دوست شده‌اند و حتی نزدیکی صورت گرفته و در اثر برقراری آن رابطه‌ی جنسی باعث ازاله بکارت شده و همچنین متاسفانه در اکثر مواقع پسر مسئولیت این رابطه‌ی نامشروعی که صورت گرفته را به عهده نگرفته و آن را قبول ندارد. در اینجا بر اساس حکم قانون و به وسیله‌ی ماده ٦٨٥ قانون مجازات اسلامی گفته می‌شود که؛ زمانی این ازاله از طریق نزدیکی به غیر همسر یا هر روش دیگری که رضایت دختر در آن دخیل نبوده انجام شود، ضمان مهر المثل را در پی خواهد داشت.

 

ازاله بکارت چیست؟

 

اما ضمان مهر المثل چیست؟

در این صورت اگر مردی با دختری که با او رابطه‌ی همسری و زوجیت ندارد. و همچنین بدون رضایت او و با زور‌ با او رابطه‌ای برقرار نموده و در اثر این عمل ازاله بکارت او صورت بگیرد. باید مهریه‌ای که در عرف جامعه است متناسب با شان و تراز آن دختر تعیین شود. و مرد نیز موظف به پرداخت آن است. در ادامه به بررسی دو تبصر از مواد قانونی مربوطه خواهیم پرداخت.

  • تبصره یک؛ ماده ٦٨٥ قانون مجازات اسلامی

دختری که در برقراری این رابطه رضایت داشته باشد، و در اثر آن باعث ازاله شده باشد. کار او در برابر قانون بسیار سخت شده است. زیرا او‌ خودش در این زیان و برقراری این رابطه نامشروع دخیل بوده است. حال بر اساس تبصره این ماده قانونی؛ در صورتی که رابطه‌ای که صورت گرفته با رضایت خود فرد باشد، چیزی ثابت نخواهد شد.

  • تبصره دو؛ ماده ٦٨٥ قانون مجازات اسلامی

در تبصره‌ی این ماده آمده است که اگر دختر نابالغ یا مجنونی که قوه عاقله ندارد. رضایت خودش را در برقراری این رابطه نامشروع اعلام نماید. رضایت او به علت نابالغ بودن وی و همچنین مجنون بودن او از لحاظ قانون قابل قبول نیست. و همان حکم عدم رضایت را دارد. حال در اینجا باید این را هم در نظر داشت که رضایت نداشتن و اکراه در برقراری رابطه‌ای، دو موضوع و مقوله‌ی کاملا متفاوت است. اگر آن دختر فریب وعده‌های آن مرد را بخورد و اقدام به چنین عملی کند، در اینجا او با رضایت این کار را انجام داده است. و این تبصره شامل او نخواهد شد.

نکته مهم در این خصوص این است که این موضوعی که ما در حال بررسی آن هستیم، با تجاوز به عنف دو موضوع متفاوت و‌ مجزایی است. و طبیعتا حکم‌های قانونی این دو‌ نیز متفاوت است پس توجه شود این دو مورد با یکدیگر اشتباه گرفته نشود.

 

رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

دختری و پسری که با یکدیگر رابطه‌ی زوجیت ندارند، باید از انجان هر گونه رابطه‌ی غیر شرعی خودداری نمایند. اگر اقدام به انجام عمل نامشروعی بزنند عواقب آن متوجه هر دوی آن‌ها خواهد شد. اگر چنین رابطه‌ای که صورت گرفته اثبات شود هر دوی آن به ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. حال در صورت انجام چنین کاری که با عمل دخول همراه بوده، قطعا مردی که این کار را انجام داده بر اساس قانون مجازات اسلامی به علت زنا اعدام خواهد شد.

در حالی که اگر این عمل با خواست و رضایت دختری که بالغ است صورت گرفته باشد، او نیز اعدام خواهد شد. ولی اگر زنا ثابت نشود، فقط مجازات شلاق را به همراه خواهد داشت. پس مجازات چنین ارتباط‌هایی در صورتی که زنای آن ثابت نشود ۹۹ صربه شلاق برای طرفین است. اما اگر زنا بودن آن ثابت شود مجازات آن اعدام و یا در برخی موارد سنگسار و صد ضربه‌ی شلاق است.

 

تفاوت آن با زنا چیست؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی‌ این دو موضوع تفاوتی‌هایی را دارند. که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم‌ پرداخت.

  1. روابط نامشروعی که صورت می‌گیرد از کوچک‌ترین رفتارهایی مانند دست دادن، بوسیدن و حتی هم بستری بدون دخول می‌باشد. اما زنا یک رفتار جماع بین زن و مرد نامحرمی است که عقله‌ی زوجیت بین آن‌ها وجود ندارد.
  2. زنا یک جرم حدی است. جرم حدی به چه معنا است؟ یعنی این که کیفیت و میزان مجازات آن در شرع معین و مشخص شده است. و قانون گذار نیز حق تغییر آن را ندارد. و باید بر اساس آن مجازات تعیین شده حکم صادر نماید. ولی رابطه‌ی نامشروع یک جرم تعزیر است. یعنی این که برخلاف جرم حدی برای آن مجازاتی در شرع تعیین نشده است. در اینجا حکومت می‌تواند با توجه به شرایط موجود برای آن مجازاتی را در نظر بگیرد.
  3. نحوه اثبات این دو جرم نیز با هم متفاوت است.

 

رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

 

ارش بکارت چیست؟ و تفاوت آن با مهر المثل

قطعا می‌دانید که هر عضوی از بدن فردی به وسیله‌ی شخص دیگر آسیب ببیند توسط قانون گذار برای فرد آسیب زننده دیه‌ای در نظر گرفته می‌شود و او موظف است که آن را پرداخت نماید. حال ازاله بکارت نیز از این قانون مستثنی نیست و شامل این دیه می‌شود. و مرد نیز باید آن را پرداخت نماید. نتیجتا پرداخت کردن دیه ارش البکاره فقط زمانی انجام می‌شود که در اثر انجام رابطه نامشروع باکرگی دختری از بین برود. و همچنین آن دختر رضایت نداشته باشد و با فریب و حیله مرد تن به این کار داده باشد. اما ضمان مهر المثل یک مسئله‌ی قانونی است که با رضایت دو طرف انجام می‌پذیرد.

در نشست‌های قضایی در مسئله‌های قانون مجازات اسلامی گفته شده است؛ اگر دختری به قصد زنا تمکین کند و در انجام آن رضایت داشته باشد. به عنوان زنا کار تلقی خواهد شد. و در پی آن مهر المثل به او تعلق نمی‌گیرد. ولی اگر این رابطه‌ای که صورت گرفته به اجبار و زور انجام گرفته باشد. او استحقاق این را دارد که مهر المثل را دریافت نموده. البته این مبلغ پرداختی باید توسط مرد را کارشناس باید تعیین و مشخص نماید.

 

نحوه دادرسی دیه بکارت به چه صورت است؟

ابتدا لازم است بگوییم که اگر این اتفاق بد برای دختری اتفاق افتاده باشد او فورا باید به پزشکی قانونی رفته و معاینات لازم را انجام دهد. تا مرتکب آن عمل مشخص شود. اگر مدت زیادی از آن عکا بگذرد دیگر این امکان وجود ندارد که مرتکب آن عمل توسط پزشکی قانونی شناسایی شود.

حال پرداخت نمودن این دیه و جبران نمودن خسارت منوط بر درخواست دادن دختر و ارائه دادخواست مربوطه به دادگاه حقوقی است. در صورتی که مجنی شکایت خودش را در دادگاه کیفری مطرح کرده باشد، صادر شدن حکم مستلزم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. و فقط تقاضای شاکیه برای صادر شدن حکم کافی است.

 

صحبت پایانی ...

در این مقاله قصد ما بر این بود تا این موضوع را به طور کامل بررسی کنیم. و به بررسی حکم و مواد قانونی مربوط به آن بپردازیم. اما اگر هنوز سوالاتی در این زمینه دارید که بر طرف نشده است. می‌توانید آن را با آقای مهدی علیجانی بهترین وکیل اصفهان در میان بگذارید و از ایشان راهنمایی بخواهید. وکیل اصفهان پاسخگوی تمام سوالات حقوقی شما در سریع‌ترین زمان ممکن است. همچنین می‌توانید با مراجعه به صفحه‌ی مقالات، دیگر مقالات مهم و کاربردی این سایت را مطالعه کنید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button