الزام به تنظیم سند،وکیل الزام به تنظیم سند در اصفهان ، مشاوره حقوقی اصفهان، وکالت در الزام به تنظیم سند، مشاوره حقوقی تنظیم سند
دسته ها,  دعاوی ثبتی

وکیل الزام به تنظیم سند _ وکیل اصفهان

وکیل الزام به تنظیم سند _ وکیل اصفهان

وکیل الزام به تنظیم سند در اصفهان ، مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند در اصفهان، وکالت در الزام به تنظیم سند در اصفهان، مشاوره حقوقی تنظیم سند در اصفهان

الزام به تنظیم سند رسمی 

وکیل الزام به تنظیم سند : هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.(وکیل الزام به تنظیم سند)

تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.
در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی می‌افتد؟
در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد.(وکیل الزام به تنظیم سند)
محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.

شرایط دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 • وجود یک رابطه قراردادی در گذشته بین خواهان و خوانده (مثل قولنامه)
 • تعهد طرفین به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی در قولنامه قید شده باشد.(الزام به تنظیم سند رسمی)
 • خوانده (فروشنده) مالک قانونی ملک باشد
 • مانع قانونی برای نقل و انتقال  نباشد(مثلا در توقیف نباشد)
 • خریدارمیبایست در موعد مقرر تعیین شده در قولنامه با به همراه داشتن ما بقی ثمن درخواست گواهی عدم حضور از دفترخانه کند.(وکیل الزام به تنظیم سند)

عناوین دادخواست الزام بام به سند رسمی

 1. الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند
 2. الزام به انتقال رسمی مالکیت.(الزام به تنظیم سند رسمی)
 3. الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی پلاک
 4. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی
 5. الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال.
 6. الزام خوانده به حضوردر دفاتر اسناد رسمی و امضاءسند انتقال.
 7. الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال
 8. الزام به تحویل مورد معامله
 9. الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال ششدانگ پلاک…(وکیل الزام به تنظیم سند)

وظایف دادگاه 

 • انجام تحقیقات مقدماتی مورد لزوم
 • احراز هویت فروشنده و خریدار
 • احراز انجام معامله توسط طرفین
 • احراز مالکیت خوانده(فروشنده)
 • در صورت تقاضای خواهان صدور قرار دستور موقت برای جلوگیری از فروش ملک(وکیل الزام به تنظیم سند)

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه به استحضار می رساند موکل ۶ دانگ را ااز یک باب مغازه به پلاک ثبتی ….. از خواندگان خریداری و نامبردگان متعهد به انتقال سند و همچنین تحویل تا تاریخ ….. می شوند لیکن تا کنون ورثه اقدام به انتقال و تحویل و انجام سایر تعهدات قراردادی ننموده اند و با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته را از دادگاه تقاضا کرده است.


الزام به تنظیم سند،وکیل الزام به تنظیم سند در اصفهان ، مشاوره حقوقی اصفهان، وکالت در الزام به تنظیم سند، مشاوره حقوقی تنظیم سند


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *