وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

قانون اساسی

آبان 1400
تاریخچه قانون اساسی ایران + بررسی الگوهای آن

قانون را به عنوان مجموعه ای از احکام می‌شناسیم که از طریق موسسات دولتی یا اجتماعی وضع و الزام می‌شوند تا یکسری رفتار ها را تنظیم کنند. معمولا قانون به...

اطلاعات بیشتر
Call Now Button