یه روز کاملا عادی در محکمه (۱) – روزمرگی های یک وکیل

روزمرگی های یک وکیل (۴)

یه روز کاملا عادی در محکمه (۱)

..
پس از شب زنده داری تا صبح برای آمادگی جلسه فردا
سریع خودتو اماده می کنی (بیشتر…)

ادامه خواندن یه روز کاملا عادی در محکمه (۱) – روزمرگی های یک وکیل