اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

افترا چیست؟

دی 1400
افترا چیست و چه مجازاتی دارد؟+شرایط اثبات جرم افترا یا بی گناهی

افترا، تهمت و يا دروغ بستن؛ در اصطلاح حقوقی یعنی اینکه شخصی جرمی را به شخص دیگری نسبت دهد. اما قادر به اثبات آن نباشد. کسی که تهمت میزند، بدون اینکه ع...

اطلاعات بیشتر