وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

Questions | وکیل اصفهان

آذر 1396 mehdi alijani
وکیل ماده صد شهرداری

وکیل ماده صد شهرداری در صورتی در حل و فصل پرونده های مرتبط با ماده صد شهرداری موفق خواهد بود که از تجربه و تخصص کافی در این حوزه برخوردار باشد. بهترین...

اطلاعات بیشتر
آذر 1396 mehdi alijani
قرارداد چیست و چه مراحلی دارد؟

فهرست مطلب1 قرارداد چیست : موافقت نامه ای است بین طرفین قرارداد که آنها را متعهد می کند به منظور دستیابی به اهداف توافق شده در قالب بودجه ای معین و طی...

اطلاعات بیشتر
آذر 1396 mehdi alijani
وکیل چک در اصفهان

فهرست مطلب1 وکیل چک برگشتی در اصفهان1.1 وکیل چک کیست؟1.2 1.3 مجازات صدور چک برگشتی1.4 وکیل چک برگشتی در اصفهان : نمونه دادخواست چک برگشتی1.4.1 تعیین خ...

اطلاعات بیشتر
آبان 1396 mehdi alijani
ترک انفاق

فهرست مطلب1 ترک انفاق1.1 تمکین و سرپیچی زن از وظایف زناشویی 1.2 دو شرط برای وجوب نفقه ضروری است:1.2.1 ۱-دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصری...

اطلاعات بیشتر
آبان 1396 mehdi alijani
آشنایی با انواع قتل

فهرست مطلب1  قتل :1.1 قتل عمد1.2 قتل در موارد زیر قتل عمدی است 1.3 قتل شبه عمد1.4 در موارد زیر در حکم قتل شبه عمد است1.5 قتل خطای عمد1.6 در حکم خطای م...

اطلاعات بیشتر
وکیل سرقت در اصفهان – مهدی علیجانی وکیل پایه یک دادگستری

وکیل سرقت : سرقت یا دزدی در حقوق کیفری به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها می‌گویند. به کسی که عمل دزدی را انجام می‌دهد دزد می‌گویند. دزدی...

اطلاعات بیشتر
آبان 1396 mehdi alijani
وکیل الزام به تنظیم سند در اصفهان – مهدی علیجانی، وکیل پایه یک دادگستری

فهرست مطلب1 وکیل الزام به تنظیم سند رسمی به چه کسی گفته میشود؟1.0.1 نمونه پرونده ابطال سند1.1 شرایط دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی1.2 عناوین دادخواس...

اطلاعات بیشتر
آبان 1396 mehdi alijani
وکیل خلع ید و وکیل تخلیه در اصفهان

فهرست مطلب1 وکیل خلع ید و دادخواست خلع ید کیست؟1.1 ارکان دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا به ترتیب ذیل است:1.1.1 الف: مالکیت رسمی  خواهان1.1.2 ب: عدوان...

اطلاعات بیشتر
بهمن 1393 mehdi alijani
مهریه و اقسام آن که باید بدانید! | وکیل مهریه در اصفهان

مهریه :مهر به فتح میم در لغت، “کابین” یا “دست پیمان” گویند و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‏گردد. مهر واژه­ای عربی و از لحاظ لغوی به معنای...

اطلاعات بیشتر
Call Now Button