وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

استشهاد : روش نوشتن استشهاد محلی + دانلو pdf 5 نمونه متن استشهادیه

استشهاد : روش نوشتن استشهاد محلی + دانلود pdf انتهای مطلب

استشهاد : وکیل اصفهان برای اینکه در دادگاه پیروز باشیم و موضوع را به نفع خود پیش ببریم نیازمند یک سری شواهد و مدارک هستیم که بتوانند ادعای ما را ثابت کنند. در این مقاله قصد دارم شما را با استشهاد محلی که از بهترین و معتبرترین اسناد است آشنا کنم. در ابتدا به مفهوم  لغوی این عبارت می‌پردازم. کاربردهایی از این نوع تاییدیه را ارائه می‌دهم و در نهایت شما را با نحوه‌ی تنظیم این نوع تاییدیه بیشتر آشنا می‌کنم.

استشهاد محلی

متن استشهاد محلی در  مورخ (وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان)

ما، امضاء کنندگان ذیل این برگه، شهادت و تأیید می‌کنیم که در تاریخ .... و در مکان .......... واقع در .......... ، به وقوع واقعه/حادثه‌ای ..................... که بین آقا/خانم ................و آقا/خانم ............... شاهد بودیم که بین آنها زد و خورد/مشاجره /فحاشی /ضرب و جرح /درگیری / اتفاق افتاد و اینجانبان در محل حاضر و یا بلافاصله پس از وقوع آن به محل رسیدیم و به نحوی در واقعه حاضر بودیم:

نام و نام خانوادگی:

آدرس:

توضیحات و شهادت:

ما با توجه به مشاهده‌های خود، تأیید می‌کنیم که واقعه مورد بحث به شکل ذکر شده رخ داده است.

امضاء شاهدان:

___________________ تاریخ: ___________

___________________ تاریخ: ___________

___________________ تاریخ: ___________

توجه :

متن استشهادیه محلی بستگی به نوع و ماهیت واقعه‌ای که مورد بحث است دارد.

این یک قالب ساده‌ای است که می‌توانید از آن برای ایجاد یک استشهادیه محلی برای واقعه‌ی مورد نیاز خود استفاده کنید. لطفا توجه داشته باشید که معمولاً این گونه استشهادیه‌ها نیازمند امضاء و شهادت شاهدان حاضر در وقت واقعه هست و الا اگر ثابت شود شهود در صحنه حضور نداشته و نسبت به امضاء اقدام نموده اند علاوه بر اینکه این استشهادیه از درجه اعتبار ساقط است، شهود امضاء (کسانی که در محل حاضر نبوده اند) به مجازات شهادت دروغ محکوم می شوند.

.


مشاوره رایگان با وکیل اصفهان


استشهادیه شهود ، استشهادیه محلی

نمونه متن استشهادیه شهود

مقام محترم قضایی

با سلام و احترام

اینجانب/اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، ساکنین محل [آدرس محل مورد نظر]، تحت سوگند شرعی و با علم و آگاهی کامل، مراتب ذیل را به شرح زیر گواهی می‌نماییم:

(در این قسمت شرح کامل موضوعی که شهود قرار است آن را گواهی کنند بنویسید)

آقا/خانم [نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر] از تاریخ [تاریخ شروع سکونت] در محل [آدرس دقیق محل سکونت] سکونت داشته و هم اکنون نیز در این محل ساکن می‌باشند. ایشان فردی [ذکر خصوصیات اخلاقی فرد مورد نظر] بوده و از حسن شهرت و اعتبار نیک در بین همسایگان و اهالی محل برخوردار می‌باشند.

بدینوسیله مراتب فوق را جهت هرگونه استفاده قانونی گواهی و تأیید می‌نماییم.

مشخصات و امضاء شهود:

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

نمونه متن استشهادیه محلی برای کار

مقام محترم [نام مرجع مورد نظر]

با سلام و احترام

اینجانب/اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، ساکنین محل [آدرس محل مورد نظر]، تحت سوگند شرعی و با علم و آگاهی کامل، مراتب ذیل را به شرح زیر گواهی می‌نماییم:

آقا/خانم [نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] از تاریخ [تاریخ شروع سکونت] در محل [آدرس دقیق محل سکونت] سکونت داشته و هم اکنون نیز در این محل ساکن می‌باشند. ایشان در طول مدت سکونت در این محل، فردی [ذکر خصوصیات اخلاقی فرد مورد نظر]، متعهد، وظیفه‌ شناس و دارای حسن اخلاق بوده و از احترام و اعتبار نیک در بین همسایگان و اهالی محل برخوردار می‌باشند. همچنین ایشان در این مدت به عنوان [شغل فرد مورد نظر] در [نام محل کار] مشغول به کار بوده و از عملکرد ایشان رضایت کامل داریم. بدینوسیله مراتب فوق را جهت هرگونه استفاده قانونی، به خصوص برای تأیید صلاحیت ایشان جهت [عنوان شغل مورد نظر] گواهی و تأیید می‌نماییم.

مشخصات و امضاء شهود:

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

نمونه متن استشهادیه محلی محل کسب

مقام محترم [نام مرجع مورد نظر]

با سلام و احترام

اینجانب/اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، ساکنین محل [آدرس محل مورد نظر]، تحت سوگند شرعی و با علم و آگاهی کامل، مراتب ذیل را به شرح زیر گواهی می‌نماییم: آقا/خانم [نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] از تاریخ [تاریخ شروع سکونت] در محل [آدرس دقیق محل سکونت] سکونت داشته و هم اکنون نیز در این محل ساکن می‌باشند. ایشان در طول مدت سکونت در این محل، فردی [ذکر خصوصیات اخلاقی فرد مورد نظر]، متعهد، وظیفه‌شناس و دارای حسن اخلاق بوده و از احترام و اعتبار نیک در بین همسایگان و اهالی محل برخوردار می‌باشند.

همچنین ایشان در این مدت به عنوان صاحب/مدیر [نام شغل فرد مورد نظر] در [نام محل کسب] واقع در [آدرس دقیق محل کسب] مشغول به فعالیت بوده و در طول این مدت شاهد فعالیت قانونی و مجاز ایشان در این محل بوده‌ایم. بدینوسیله مراتب فوق را جهت هرگونه استفاده قانونی، به خصوص برای تأیید محل کسب ایشان جهت [عنوان مورد نظر] گواهی و تأیید می‌نماییم.

مشخصات و امضاء شهود:

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

[نام و نام خانوادگی]، [آدرس]، [شماره تماس]

در تنظیم استشهادیه باید به نکات زیر توجه شود :

عنوان استشهادیه به طور واضح درج شود. - مشخصات کامل مرجع قضایی به درستی نوشته شود. - مشخصات کامل شهود شامل نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تماس درج شود. - تاریخ تنظیم استشهادیه قید شود. - متن استشهادیه به طور واضح و خوانا نوشته شود. - موضوع استشهادیه به طور دقیق و مشخص بیان شود. - اظهارات شهود به طور کامل و بدون تناقض ذکر شود. - استشهادیه به امضاء و اثر انگشت شهود برسد.

به طور کلی، سه نوع از مدارک محلی که می‌توانند برای ثبت واقعه‌ای در محل مورد نیاز باشند عبارتند از :

گزارش پلیس یا امنیتی: این گونه مدارک توسط ادارات پلیس یا مراکز امنیتی محلی صادر می‌شوند و شامل جزئیات و حقایق مربوط به واقعه یا حادثه‌ای است که رخ داده است. می‌توانید این گونه مدارک را از دفاتر پلیس یا نهادهای امنیتی مربوط به منطقه‌ای که واقعه رخ داده است، بدست آورید.

گواهی شاهدان: شامل شهادت و گواهی‌های افرادی است که شاهد به وقوع واقعه بوده‌اند یا در زمان وقوع واقعه حاضر بوده‌اند. شما می‌توانید شهادات آنها را جمع‌آوری کنید و امضای آنها را به عنوان شواهد واقعه مورد استفاده قرار دهید.

گواهی از متخصصین یا کارشناسان: گاهی اوقات می‌توانید گواهی‌ها یا نظرات متخصصین و کارشناسان مربوط به حوزه‌ای خاص را دریافت کنید؛ به عنوان مثال، گواهی پزشکی اگر واقعه مربوط به آسیب‌های جسمی است یا گواهی هنری اگر مورد واقعه به جنبه‌های هنری یا فنی مرتبط است. وکیل خانواده در اصفهان

استشهادیه چیست؟

در استشهادنامه شاهد دیده‌ها و حرف‌های خود را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه می‌دهد. این شخص باید به مواردی را ارائه دهد که از نطر دادگاه منطقی و قابل قبول باشد. ذکر موارد دروغ و تنظیم تاییدیه‌ی غیر واقعی خود نوعی جرم شناخته می‌شود. حتما تا حدودی شهادت به ذهن شما نزدیک شد. لازم است بگویم تفاوت‌هایی با هم دارند. شهادت حضوری به صورت شفاهی در برابر قاضی است، نیاز به قسم است و صد البته که تصمیم‌گیری را برای افراد تصمیم‌گیرنده آسوده می‌کند.

استشهادنامه نیازی به شهادت شخص نیست و قاضی می‌تواند توسط تطابق با صحبت فرد مدعی آن را رد یا قبول کند. تعداد آن ارتباطی به نحوه‌ی رای و تجدید نظر ندارد و قاضی برای صدور رای قوانین را ملاک قرار می‌دهد. از نظر اعتبار شهادت حضوری از اعتبار بیشتری برخوردار است و قاضی نمی‌تواند آن را رد کند. اعتبار تاییدیه وابسته به نظر قاضی است.

 

استشهاد محلی

اهمیت و کاربرد استشهادیه 

1- خیلی از اوقات افراد به علت ترس از آبرو یا حتی عدم تمایل با رو در رو شدن با فرد طرف دعوا راضی به حضور در دادگاه نیستند. بنابراین با یک امضا در فرم به صورت کتبی به نوعی اثبات حادثه را اعلام می‌کنند.

2-این فرم می‌تواند بسیار مورد تایید و اعتبار در جلسه‌ی دادگاه واقع شود. در خیلی از موارد می‌تواند راه‌حل بسیاری از مشکلات باشد.

3-کاربرد دیگر این است که شما می‌توانید از آن به جای چک و سفته استفاده کنید. بدین وسیله برای شما مقدور است که ضمانت چیزی را بر عهده گیرد.

4-ممکن است شخصی تمایلی نداشته باشد به عنوان شاهد او را بشناسند؛ این شرایط برای او فراهم است که بتواند شهادت خود را کامل و واضح مطرح کند.

5-گاهی مواقع برای کسب یک شغل با درآمد نیاز به استشهاد محلی است. در فرم مربوطه باید در ارتباط با درآمد، نوع حرفه و مهارت شخص اشاره شود. این فرم کمک می‌کند تا کارفرما به مهارت و تجربه‌ی او اطمینان لازم را کسب کند.

6- ممکن است به علت کثرت شاهدان حضور تمامی افراد در دادگاه فراهم نباشد. بنابراین اشخاص می‌توانند موافقت خود را با امضای فرم مربوطه به دادگاه اعلام کنند.

7- افرادی که از تمکن مالی برخوردار نیستند توسط تاییدیه از سمت مردم محله می‌توانند بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کنند. در این نوع فرم باید شغل فرد و میزان درآمد وی مطرح گردد.

8- گاهی اوقات افراد با مراجعه به دادگستری منطقه‌ی محل سکونت در خواست بازگشت کامل حقوق خود را دارند. برای اثبات این ادعا در دادگاه کمک از افرادی است که نسبت به این مساله مطلع هستند. در قالب تهیه‌ی این نوع تاییدیه بهترین نوع شهادت می‌باشد.

9- متاسفانه بسیاری از املاک دارای سند رسمی و قانونی نیستند که تنها راه اثبات مالکیت آن از طریق نوشتن استشهاد محلی است.

 

جعل استشهاد

جعل این نوع شهادت کتبی است!

باید اشتشهاد محلی را به دید یک سند کاملا معتبر نگرسیت.  اظهاراتی در متن مطرح کنید که به آن‌ها ایمان کامل داشته باشید. در آینده تمامی موارد اشاره شده به عنوان مدرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین اگر اثبات گردد که بنا به دلایلی کمترین تقلب یا دروغی در متن آن مطرح شده بدون شک مجازاتی از سمت قانون اعمال می‌گردد. چرا که به نوعی یک مدرک جعلی تحویل دادگاه ارائه شده است.

به این نکته توجه کنید که ساختار استشهادنامه به گونه‌ای است که افرادی که شناخت بلند مدتی نسبت به شما دارند با شهادت خود اعلام می‌کنند با اتفاقی مواجه شده‌اید که نیازمند این تاییدیه از طرف هم‌نوعان خود می‌باشید. بنابراین شخصی که استشهاد محلی را می‌خواند و به عنوان شاهد امضا می‌کند باید شناخت کاملی نسبت به شما داشته باشد. در غیر این صورت شهادت کتبی این شخص دروغ است و عواقب ناخوشایندی در پیش دارد.

نحوه‌ی تنظیم تاییدیه برای اتفاقی که در یک محله رخ می‌دهد

برای تنظیم استشهاد محلی متن و قالب مشخصی مد نظر نیست. برای افراد امکان‌پذیر است که به صورت دست‌نویس شهادت خود را مکتوب کنند. متن استشهاد محلی به هدف هر مسئله‌ای که مطرح می‌گردد متفاوت است. شاهدان اگر قصد تصدیق امضای خود را دارند می‌توانند با مراجعه به یکی از دفترخانه‌ها توافق خود را اعلام کنند. به این نکته اشاره کنم که برای اعتبار متن این سبک شهادت باید فاکتورهای خاصی به همراه داشت.

در متن تاییدیه باید نام‌ و نام‌‌خانوادگی فرد شاهد تاریخ و ساعت رخداد حادثه یا علتی که متن استشهاد محلی تهیه می‌گردد ثبت گردد. نکته‌ی حائز اهمیت این است که متن استشهاد محلی باید خوانا واضح و در کمال سلامت عقل تنظیم گردد. بعد از تنظیم آن را  به مرکز و سازمانی که تهیه‌ی آن را الزامی می‌دانست تحویل دهید. در ادامه متنی به عنوان نمونه برای اتفاقی که در یک محله افتاده ارائه می‌دهم.

از ویژگی‌های مهم استشهادیه

در تنظیم متن همه‌ی نامه‌ها اداری در صوری متن قابل تایید و قانونی است که متشکل از سه قسمت عمده باشد. هر گونه متن رسمی که به دادگاه ارائه می‌گردد باید یک مقدمه‌ای به هدف زمینه‌سازی داشته باشد. این مقدمه باید به گونه‌ای باشد که ارتباط درستی با متن اصلی و مساله‌ی مورد نظر داشته باشد. نباید از هدف اصلی متن منحرف گردد و به خواننده کمک کند تا متن اصلی را سریع‌ و آسان‌تر متوجه گردد. در مرکز اصلی باید پیام به شکل واضح وکامل مطرح گردد و نتیجه‌ و درخواستی که فرد متقاضی آن است نیز بیان گردد.

گاهی از اوقات فرد نویسنده‌ی استشهاد به حاشیه ‌می‌پردازد و از هدف اصلی فاصله می‌گیرد. این سبک نوشته نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه ممکن است در مواردی به ضرر فرد متقاضی تمام شود. در انتها، درخواست اجرای دستورات و اقدامات لازم در زمینه‌ی مورد نظر را اعلام کنید.

نتیجه گیری در تنظیم استشهادیه

در این مقاله سعی کردم شما را با یکی دیگر از موارد حقوقی آشنا کنم. به خاطر داشته باشید نوشتن استشهاد محلی نیازمند رعایت یکسری قوانین و مقرراتی است که اگر رعایت نشوند نتیجه‌ی غیر قابل انتظاری را در پی خواهد داشت. بنابراین توصیه می‌کنم حتما از یک وکیل آگاه و کارشناس در این زمینه راهنمایی بگیرید. همچنین در صورت امکان برای تصدیق تاییدیه شاهدان توافق خود را در یک دفتر اسناد رسمی ثبت کنند.

تیم قوی و حرفه‌ای وکیل اصفهان در خدمت شما عزیزان است تا در این زمینه بیشتر شما را راهنمایی کند. همچنین شما می‌توانید از طریق راه‌هایی ارتباطی سوالات و ابهامات خود را در این زمینه از ما بپرسید، حتما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان هستیم.


دانلود pdf استشهادیه شهود


وکیل خوب در اصفهان

..

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

۰۹۱۳۷۱۴۷۳۱۴

34 نظر
اکبر علی جانی 21 مرداد 1402 پاسخ

متن نامه استهشاد محلی به ریاست محترم دادگاه برای معرفی کردن به مشتری بگیر یا تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره قرار بگیرم به علت فقر خرج مخاج خانواده

  admin 27 مرداد 1402 پاسخ

  با سلام
  متن هر استشهادیه با استشهادیه دیگر متفاوت از استشهادیه دیگر است و بسته به موضوع باید توسط وکیل یا حقوقدان تنظیم تا احیانا علیه خود شما استفاده نشود.
  موفق باشید

محمد 22 شهریور 1402 پاسخ

سلام من با خانومم دعوا کردم پدر خانومم زنگ زده بهم فحاشی کرده منم گفتم میام توضیح میدم ک چی شده رفتم منزلشون در رو باز کرد شروع کرد به ضرب و شتم من منم برای دفاع از خودم اونو زدم
از من شکایت کرده ولی من بخاطر زندگیم شکایتی نکردم ازش آیا من الان میتونم شکایت کنم ک هم منو زده و تهدید کرده؟؟شاهد هم دارم

  admin 22 شهریور 1402 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  امکان طرح شکایت شما نیز وجود دارد ولیکن باید دلایل و مدارک اجمله شهادت شهود گواهی پزشکی قانونی و گزارش مرجع انتظامی داشته باشید.
  با توجه به اختلاف و نزاعی که بین شما صورت گرفته و احتمالا شهودی نیز هنگام درگیری در محل حاضر بودند در صورت شکایت شما دادگاه هر دو طرف را محکوم و بسته به نوع جرائم صورت گرفته از پرداخت دیه جریمه و حتی شلاق طرفین محکوم می نماید.
  در پایان توصیه می شود با توجه به اینکه اختلاف خانوادگی است سعی در مصالحه و سازش گردد.
  موفق باشید

ناشناس 08 آبان 1402 پاسخ

سلام من با همسایه دعوا کردم منو کتک زد هر دو خانم هستیم موهامو کند لبم هم با مشت کبود کرد من نتونستم بزنم فقط اون زد همسایه ها دیدن و به اورژانس زنگ زدن اما برای اثبات در دادگاه میترسن بیان شهادت بدن باید چیکار کنم پزشک قانونی هم رفتم

  mehdi alijani 12 آبان 1402 پاسخ

  با سلام و وقت بخیر
  شما برای اثبات ادعای خود نیاز به ادله اثبات دعوا که عبارتند از
  1. اقرار خود شخص
  2. شهادت شهود
  3. سند یا هر نوع وسیله ای که موجب علم قاضی می شود
  4. علم قاضی (گزارش مامورین کلانتری و 110 ،نامه مراجعه به پزشکی قانونی ،فیلم دوربین مدار بسته و…)
  5. قسم
  شما با یکی از این موار هم میتوانید موضوع درگیری را اثبات کنید و می توانید از قاضی تقاضا کنید تا بصورت نا محسوس از اهالی محل نسبت به موضوع تحقیقات لازم را انجام و در صورت نیاز شهادت شهود بصورت محرمانه انجام گیرد.
  موفق باشید

ناشناس 24 آبان 1402 پاسخ

استشهادیه محلی میخواستیم برا اینکه 40 سال هست که عموزاده ها از یک درخت گردو که پدرانمان باهم خریده اند برداشت مشترک داشته ایم الان شکایت کردند که به ناحق برداشت کرده ایم. جه متنی نوشته بشه تا شاهدان امضا کنند

  mehdi alijani 26 آبان 1402 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  حضوری با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا استشهادیه مناسب برای شما تنظیم کنند تا در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشوید.
  موفق باشید

الهام 25 آذر 1402 پاسخ

سلام روزتون خوش شخصی درب منزل ما با چندنفر امده و به همسر و دسر من حمله کرده ماهم زنگ زدیم ۱۱۰و سکایت کردیم الان این اقا به دروغ ازمن خانم خانه دار شکایت کرده که بهش چاقو زدم بنده روحمم خبردار نبوده و نیست به دروغ خود زنی کرده و برگه پزشکی قانونی در برگه شکایت گذاشته بنده میتپانم استشهاد ازهمسایه ها و لابی من جمع کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون هستم

  mehdi alijani 25 آذر 1402 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  1. هر شخصی ادعایی دارد باید بتواند در محکمه آن را با دلیل به اثبات برساند و صرف گرفتن نامه پزشکی قانونی دلیل محسوب نمی شود.
  2. اگر بین شما درگیری و زد و خورد بوجود آمده باشد قاضی این موضوع را قرینه ای بر این می داند که این اتفاق از جانب شما و خانواده شما برای شخص حادث شده است.
  3. اگر اشخاصی حاضر در صحنه باشند که شهادت بدهند این شخص بدون خون ریزی و اثار جرح محل را ترک کرده می تواند برای خلاصی از شکایت جرح مورد استفاده قرار گیرد
  4. برای اثبات اینکه شخص خود زنی کرده باید نامه پزشکی قانونی ملاحضه و از دادگاه خواسته شود تا پزشکی قانونی دقیقا در این خصوص اظهارنظر کند
  موفق باشید.

ناشناس 06 دی 1402 پاسخ

سلام وقتتون بخیر همسایه طبق بالا مدام اعتراض داشتند که صدای بچه های من بالا میره با اینکه من هم از واحد چسبیده به خودمون هم طبقه پایین پرسیدم که صدای ما واقعا اونقدر زیاد هست که شمارو اذیت کنه گفتند خیر در یک گروه ایتا که برای کل همسایه ها هست و عضو هستیم اون آقا دوباره این موضوع رو مطرح کرد و همسر من این بار گفت اگر مشکلی با ما دارید من در بیرون از ساختمان در خدمت شما هستم حالا همسایه با عکس نوشته همسرم از ما شکایت کرده لطفا میشه منو راهنمایی کنید که باید چیکار کنم؟ همسایه ها گفتند بهم که استشهاد بنویسم همه امضا می‌کنند و طرف ما هستند

  mehdi alijani 06 دی 1402 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  1. برای رسیدگی به هر جرمی نیاز به سه عنصر روانی ، قانونی و مادی هست یعنی اینکه مجرم قصد انجام جرم را داشته باشد آن عمل در قانون جرم شناخته شود و سوم این عمل مجرمانه را شخص بطور عملی انجام دهد.
  2. در مورد سوال شما هیچ یک از این موارد وجود ندارد و در صورت شکایت از جانب همسایه پرونده بسته خواهد شد.
  3. فعلا نیاز به تنظیم استشهاد نیست در صورت لزوم قاضی از طریق کلانتری نسبت به تحقیقات محلی اقدام می کند.
  موفق باشید

ناشناس 13 دی 1402 پاسخ

با سلام من با همسایه دعوامون شده قبل دعوا اومده جلوی در ما با خانومم ومادر خانومم بحث کرده فهش داده اراده کشی کرده این چندمین بارشه حالا ما شاکی شدیم پلیس اونو برده بازداشاومده حالا از من خانومم مادر خانومم شاکی شدنت اومده با وثیقه بیرون

  mehdi alijani 13 دی 1402 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  قاضی پرونده بر اساس شکایت شما و دلایلی که ارائه کرده اید ابتدا دستور صلح و سازش و سپس در صورت عدم سازش اقدام به تحقیقات محلی و از شما جهت ارائه اصول و مستندات دعوت و در صورتی که دلایل به قدری قوی باشد که توجه اتهام را برای قاضی توجیه نماید اقدام به صدور کیفرخواست می کند
  این دلایل می توانند
  گزارش و صورتجلسه کلانتری (110)
  استشهادیه
  تحقیقات محلی
  شهادت شهود
  فیلم ضبط شده
  اقرار خود شخص
  و…
  باشد
  موفق باشید

صبوری 14 بهمن 1402 پاسخ

سلام وقت بخیر
ببخشید همسایه بالا سرینون شب موقع استراحت شروع میکنن اذیت کردن یا بدو بدو میکنن یا صدای حرف زدن شون میاد با صدای بلند یا دعوا میکنن تا ۵ و نیم صبح بعضی وقتا طول میکشه هرچی هم بهشون تذکر میدیم بی فایده ست خواهش میکنم بگید چه کار کنیم

  mehdi alijani 16 بهمن 1402 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  1. ترجیحا با مذاکره و دوستانه اقدام به حل مشکل پیش آمده اقدام کنید
  2. در صورتی که در آپارتمان زندگی می کنید از طریق هیئت مدیره ساختمان اقدام به رفع اختلاف و مشکل اقدام نمایید
  3. اگر هیچ یک از موارد بالا تاثیر نداشت، با تنظیم استشهادیه از همسایه های مجاور و گرفتن رونوشت اخطاریه هیئت مدیره ساختمان که به واحد مذکور اخطار داده از طریق دادسرا اقدام به طرح شکایت مزاحمت نمایید، در این مرحله شما نیاز به حضور دو نفر شاهد دارید که گفته های شما را در مرجع قضایی تایید کنند
  4. قبل از اقدام قضایی و شکایت از طریق دادسرا بهتر هست از طریق ارسال اظهار نامه موضوع طرح شکایت به همسایه اخطار قانونی گردد.
  وکیل حقوقی اصفهان
  موفق باشید

ناشناس بگم بهتره 09 فروردین 1403 پاسخ

سلام برای یک مجتمع که کسبه آنها مخالف مدیر داخلی آنجا هستن ولی هیئت مدیره اون فرد رو تغیر نمیده در صورتی که متنی در غالب استشهاد برای اینکه مدیر داخلی عدم کفایت و عملکرد ضعیف و حواشی زیادی داشته تهیه بشه و به امضای تعداد زیادی از کسبه برسه از ۳۰۹ واحد که ۲۳۰ ۲۴۰ واحد فعال داره حداقل ۱۲۰ ۱۴۰ امضا جمع بشه از لحاظ قانونی هیئت مدیره مجاب به عوض کردن مدیر داخلی هست یا خیر؟ و یا درخواست جلسه داده بشه؟ پیشنهاد شما برای حذف این مدیر داخلی چیه؟ و راه استشهاد راه حل درستیه؟ و کسبه میتونن درخپاست مجمع فوقالعاده برای برسی عملکرد و تعویض مدیر داخلی رو بدن یا خیر

  mehdi alijani 10 فروردین 1403 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  1. هیئت مدیره در شرایطی خاص می تواند مدیر داخلی ساختمان را عزل کند. این شرایط عبارتند از: عدم انجام وظایف – سوء رفتار – ناتوانی در اداره امور -عدم صلاحیت
  2. عزل مدیر داخلی باید به صورت کتبی انجام شود و به امضای تمام اعضای هیئت مدیره برسد.
  3. در صورتی که ساکنین یا مالکان سهام قصد عزل مدیران را دارند باید در اولین قدم، مجمع عمومی با حضور تمام ساکنین یا وکلای آنها برگزار گردد. در این جلسه، باید موضوع عزل مدیر فعلی و انتخاب مدیر جدید مطرح و به رای گذاشته شود.
  4. برای عزل مدیر فعلی، باید دو سوم از ساکنین (یا اکثریت سهم) به عزل او رای بدهند. برای انتخاب مدیر جدید، باید اکثریت ساکنین (یا اکثریت سهم) به فرد مورد نظر رای بدهند.
  5. در صورتی که در روند عزل و انتخاب مدیر، اختلافی بین ساکنین وجود داشته باشد، می‌توان از طریق مراجع قانونی (شورای حل اختلاف یا دادگاه) اقدام کرد.
  6. استشهادیه موضوع سوال شما می تواند از مواردی باشد که هیئت مدیره راسا اقدام به عزل مدیر نماید یا از مواردی محسوب گردد که آن هیئت با دعوت از سایر ساکنین و مالکین مجتمع جلسه عمومی فوق العاده را تشکیل دهد.
  7. پیشنهاد من صحبت با اعضای هیئت مدیره هست در صورت عدم همکاری به استناد استشهادیه تنظیمی از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمایید.
  8. قبل از مراجعه به مراجع قضایی، سعی کنید اختلاف خود را با هیئت مدیره به صورت مسالمت آمیز حل کنید.
  موفق باشید

ناشناس 27 اردیبهشت 1403 پاسخ

عالی

  mehdi alijani 27 اردیبهشت 1403 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  سپاسگزارم
  موفق باشید

ناشناس 30 اردیبهشت 1403 پاسخ

سلام خسته نباشید.
یه متن واسه نوشتن استشهاد محلی میخواستم واسه اینکه من چندین ماهه خونه ی پدرم هستم همراه با دخترم و همسرم یک ریال نفقه نداده و ادعا کرده که خرج من و دخترم و میده.

  mehdi alijani 01 خرداد 1403 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  نمونه استشهادیه محلی : توجه داشته باشید این متن فقط یک نمونه است و باید در تنظیم آن دقت شود تا مطلبی علیه خودتان ننویسید که به منزله اقرار محسوب و علیه شما استفاده شود
  استشهاد محلی
  مقام محترم قضایی
  اینجانب [نام و نام خانوادگی شما] به شماره ملی [شماره ملی شما] و ساکن [آدرس محل سکونت شما] با این شهادت قصد دارم که مراتب عدم پرداخت نفقه توسط همسرم، آقای [نام و نام خانوادگی همسرتان] را به اطلاع برسانم.
  همانطور که مستحضر هستید، اینجانب به همراه دخترم [نام دخترتان] از چندین ماه قبل به دلیل عدم تمکین از سوی همسرم، در منزل پدرم سکونت داریم. در طول این مدت، همسرم هیچگونه نفقه‌ای به من و دخترم پرداخت نکرده و حتی از پرداخت نفقه معوقه نیز امتناع می‌کند.
  ایشان در ادعای خود عنوان می‌کنند که هزینه‌های زندگی ما را تامین می‌کنند، اما این موضوع کذب محض است و هیچگونه پولی از ایشان دریافت نکرده‌ایم.
  لذا با توجه به شرایط ذکر شده، تقاضا دارم که مرجع محترم قضایی جهت احقاق حقوق اینجانب و فرزندم رسیدگی لازم را مبذول فرمایند.
  شهود :
  [نام و نام خانوادگی اولین شاهد] به شماره ملی [شماره ملی اولین شاهد] ساکن [آدرس اولین شاهد]
  [نام و نام خانوادگی دومین شاهد] به شماره ملی [شماره ملی دومین شاهد] ساکن [آدرس دومین شاهد]

  موفق باشید

ماهی 30 اردیبهشت 1403 پاسخ

سلام یک استشهاد میخوام جهت ارائه ب فرمانداری ک دستور بده یارانه دخترم ازحساب پدرش ب حساب من منتقل بشه،دخترم بامن زندگی میکنه

  mehdi alijani 01 خرداد 1403 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  نمونه استشهادیه محلی : توجه داشته باشید این متن فقط یک نمونه است و باید در تنظیم آن دقت شود تا مطلبی علیه خودتان ننویسید که به منزله اقرار محسوب و علیه شما استفاده شود
  استشهاد جهت انتقال یارانه فرزند
  به مقام محترم فرمانداری
  اینجانب [نام و نام خانوادگی شما] به شماره ملی [شماره ملی شما] و ساکن [آدرس محل سکونت شما] با این استشهاد تقاضای انتقال یارانه فرزندم به نام [نام فرزندتان] به شماره ملی [شماره ملی فرزندتان] را از حساب پدرش، آقای [نام و نام خانوادگی پدر فرزندتان] به حساب خود دارم.
  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که فرزندم [نام فرزندتان] تحت حضانت و سرپرستی اینجانب بوده و از بدو تولد با من زندگی می‌کند. پدر ایشان، آقای [نام و نام خانوادگی پدر فرزندتان] هیچگونه نفقه‌ای به ایشان پرداخت نکرده و در حال حاضر نیز از پرداخت نفقه معوقه نیز امتناع می‌کنند.
  با توجه به اینکه فرزندم تحت تکفل و حضانت اینجانب بوده و از نظر مالی هیچگونه وابستگی به پدرش ندارد، تقاضا دارم که دستور انتقال یارانه ایشان از حساب پدر به حساب اینجانب صادر شود.
  ضمناً مدارک ذیل جهت اثبات حضانت و سرپرستی فرزندم ارائه می‌گردد:
  [لیست مدارک]
  خواهشمند است که در خصوص تقاضای اینجانب مساعدت لازم مبذول فرمایید.
  با تشکر
  [نام و نام خانوادگی شما]

  موفق باشید

معصومه یوسفی 02 خرداد 1403 پاسخ

سلام.وقت به خیر
من معلم مقطع ابتدایی هستم با سه سال سابقه کار ..در مراحل مصاحبه گزینش عقیدتی برای پیمانی شدن ..گزینش با ذکر این دلیل که حجاب شما مناسب نیست و در تحقیقات محلی گفتند آستین مانتو شما یک وجب بالای مچ هست با پیمانی شدن من موافقت نکرد و الان دوماه است که تعلیق از کار هستم و تقاضای تجدید نظر اول من رد شد و تقاضای تجدید نظر دوم دادم که پرونده من به هسته گزینش مرکزی در تهران ارسال شد..من در استان گیلان خدمت می کنم….سوال من از شما این هست آیا میتوانم برای احقاق حقوق خودم اسشتهاد محلی تهیه کنم مبنی بر رعایت حجاب و عرف و برای دفاع از خودم در جلسه تجدید نظر دوم ارایه بدم..آیا تاثیری در رای گزینش دارد؟

  mehdi alijani 03 خرداد 1403 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  1. متاسفم بابت مشکلی که برای شما به این جهت پیش آمده در پاسخ به سوال شما، ارائه استشهاد محلی در جهت اثبات رعایت حجاب و عرف می‌تواند در روند بررسی مجدد پرونده شما در هسته گزینش مرکزی تهران موثر باشد، اما تضمینی برای تغییر نظر آنها وجود ندارد.
  2. علاوه بر استشهاد محلی، می‌توانید مدارک دیگری نیز مانند عکس یا فیلم که نشان دهنده حجاب شما در محیط های مختلف مانند محل کار یا اماکن عمومی باشد، به هسته گزینش ارائه دهید.
  3. ارائه استشهاد محلی و سایر مدارک به تنهایی کافی نیست و به نظر من شما به شعبه تجدید نظر دوم حضوری مراجعه داشته باشید و به طور شفاف و صادقانه با مسئولین مربوطه در رابطه با مشکل پیش آمده گفتگو و مذاکره داشته باشید.
  در هر حال موفق باشید

ناشناس 09 خرداد 1403 پاسخ

سلام
در این مورد یه متن استشهادیه می‌خوام
تیر هوایی زدن در دعوا برای ترساندن طرف مقابل

  mehdi alijani 10 خرداد 1403 پاسخ

  استشهادیه
  موضوع: استشهادیه در خصوص تیراندازی هوایی در حین درگیری
  نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی شما]
  آدرس: [آدرس شما]
  شماره تلفن: [شماره تلفن شما]
  تاریخ: [تاریخ امروز]

  متن استشهادیه:
  بدینوسیله اینجانب [نام و نام خانوادگی شما] ساکن [آدرس شما] با شماره تلفن [شماره تلفن شما] تحت سوگند و به موجب این استشهادیه اعلام می دارم که: در تاریخ [تاریخ درگیری] در حین [شرح مختصری از درگیری]، شخص/اشخاصی به نام [نام و نام خانوادگی طرف مقابل] اقدام به تیراندازی هوایی نمودند. این تیراندازی باعث ایجاد رعب و وحشت در بین حاضرین در محل درگیری و همچنین اینجانب گردید. هدف از این تیراندازی، ترساندن طرف مقابل و ایجاد رعب و وحشت در محل درگیری بود. اینجانب حاضر به تأیید مراتب فوق در مراجع قضایی و عندالزوم سوگند یاد خواهم کرد.

  امضاء:

  [نام و نام خانوادگی شما]

  نکات:
  در این استشهادیه، شما باید اطلاعات مربوط به خودتان، تاریخ و مکان درگیری، و جزئیات مربوط به تیراندازی هوایی را به طور دقیق و شفاف ذکر کنید.
  همچنین، باید هدف از تیراندازی را به طور واضح بیان کنید.
  در صورت تمایل، می توانید نام و نام خانوادگی شاهدان حاضر در محل درگیری را نیز در استشهادیه ذکر کنید.
  استشهادیه باید به طور خوانا و بدون خط خوردگی نوشته شود و به امضاء و مهر شما برسد.

  توجه:
  ارائه این استشهادیه به تنهایی برای اثبات جرم کافی نیست و نیاز به سایر مدارک و شواهد نیز می باشد.
  برای پیگیری قانونی این موضوع، باید به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه کنید.

حسین پور 19 خرداد 1403 پاسخ

سلام و خسته نباشید.من یه نمونه استشهاد محلی میخوام واسه ارجاع به مدرسه فرزندم که ما در خانه ای که متعلق به مادرم هست ساکن هستیم تا مدرسه بتونه باتوجه به اون دخترمو در مدرسه ثبت نام کنه.ممنون میشم.

  mehdi alijani 20 خرداد 1403 پاسخ

  سلام وقت بخیر

  نمونه استشهاد محلی برای ثبت نام در مدرسه
  به نام خدا
  استشهاد محلی
  اینجانب (نام و نام خانوادگی شما) به شماره ملی (شماره ملی شما) و ساکن (آدرس منزل شما) با علم و آگاهی کامل و بدون هیچ گونه اکراه و اجباری، بدینوسیله گواهی می نمایم که:
  (نام و نام خانوادگی فرزند شما) فرزند (نام و نام خانوادگی شما) به شماره ملی (شماره ملی فرزند شما) و متولد تاریخ (تاریخ تولد فرزند شما) در حال حاضر به همراه خانواده خود در منزل مسکونی واقع در (آدرس منزل مادر شما) که متعلق به (نام مادر شما) می باشد، سکونت دارد. اینجانب و (نام دو شاهد) که از اهالی محل و همسایگان (نام مادر شما) می باشیم، صحت سکونت (نام و نام خانوادگی فرزند شما) در منزل فوق الذکر را در (تعداد سال) سال گذشته تأیید می نماییم.

مریم تاری 11 تیر 1403 پاسخ

سلام .من میخوام استشهادنامه محلی بنویسم برای اینکه روبروی منزل ما که کلا مسکونی هستش در بازکرده اند که اونجا رو انبار کرده اند وماشین های بزرگ میاد ومیره وکلا صبح وظهر وشب ازصداشون آرامش نداریم .درحالیکه میتونن از طرف دیگه که سمت خیابان هستش رفت وامد کنن چند بار هم اعتراض کردیم ولی کارساز نیست اگه کمکم کنین بتونم متن رو بنویسم ممنون میشم

  mehdi alijani 20 تیر 1403 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  متن استشهادیه محلی برای ایجاد مزاحمت

  بسم الله الرحمن الرحیم
  استشهادیه محلی
  موضوع: ایجاد مزاحمت از طریق ایجاد انبار و تردد ماشین‌های سنگین در محل مسکونی
  ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی …
  احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، ساکنین محل …، واقع در خیابان …، تحت سوگند شرعی و با علم و آگاهی کامل، مراتب ذیل را به شرح زیر گواهی می‌نماییم:
  ما اهالی محل …، واقع در خیابان …، همگی از خانواده‌های اصیل و متدین این محل بوده و سال‌هاست در این محل سکونت داریم.
  متأسفانه مدتی است که شاهد ایجاد مزاحمت و سلب آسایش برای ساکنین محل توسط مالک یا متصرف پلاک … واقع در این خیابان هستیم.
  مالک/متصرف این پلاک که قبلاً محل سکونت مسکونی بوده، اقدام به تغییر کاربری آن به انبار نموده و از آن برای انبار کردن کالا و لوازم خود استفاده می‌کند.
  تردد مداوم ماشین‌های سنگین و پر سر و صدا برای بارگیری و تخلیه کالا در این محل، از صبح زود تا پاسی از شب، آرامش را از ساکنین محل سلب نموده و زندگی را برای آنها دشوار کرده است.
  بارها و بارها به صورت شفاهی و کتبی به مالک/متصرف این پلاک در خصوص رفع این مزاحمت‌ها تذکر داده شده است، اما متأسفانه ایشان توجهی به این تذکرات نکرده و همچنان به ایجاد مزاحمت برای اهالی محل ادامه می‌دهد. لازم به ذکر است که محل تردد ماشین‌های سنگین از کوچه‌ای باریک و مسکونی عبور می‌کند که تردد در آن برای اهالی، به خصوص کودکان و سالمندان، با خطر همراه است. همچنین، گرد و غبار و آلودگی صوتی ناشی از تردد این ماشین‌ها، به سلامت و بهداشت اهالی محل، به خصوص کودکان و افراد مسن، آسیب می‌رساند. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که این مزاحمت‌ها و سلب آسایش، زندگی عادی و آرام اهالی محل را مختل نموده و به سلامت و بهداشت آنها نیز آسیب می‌رساند، لذا از آن مقام محترم تقاضا داریم دستور فرمایید جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص به مراجع ذیربط اعم از کلانتری محل، شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال گردد. پیشاپیش از بذل عنایت و مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

  نام و نام خانوادگی:
  امضاء و انگشت شست:
  تاریخ:
  محل امضاء:

  نکات:
  به تعداد کافی استشهادیه تهیه و توسط ساکنین محل امضاء و انگشت شست شود.
  در متن استشهادیه، به ذکر جزئیات دقیق مزاحمت‌ها و آزار و اذیت‌ها، مانند زمان وقوع، نوع مزاحمت، و اثرات منفی آن بر زندگی اهالی محل، اشاره شود.
  اگر برای اثبات مدعای خود شاهد یا مدرکی دارید، در متن استشهادیه به آن اشاره کنید.
  استشهادیه را به صورت مرتب و خوانا نوشته و از درج مطالب غیرضروری خودداری کنید.
  پس از تکمیل استشهادیه، آن را به همراه مدارک و مستندات خود به شعبه مربوطه در دادگستری ارائه دهید.
  موفق باشید.

ناشناس 30 تیر 1403 پاسخ

ممنون بابت جوابهای کامل و دقیق شما

  mehdi alijani 30 تیر 1403 پاسخ

  سلام وقت بخیر
  خواهش می کنم سپاسگزارم

نظر بدهید

Call Now Button